Video

 

Op deze pagina vindt u diverse video’s door mij van muziek voorzien. Per video is aangegeven om wat voor muziekstijl het gaat. Klik op de pijltjes in de rechterbovenhoek van de geselecteerde video voor grotere weergave.

On this page you will find several videos which I have written music for. For each video is indicated what kind of music style it is. Click on the arrows in the top right corner of the selected video for an enlarged view.

Na deze video kijk je nooit meer hetzelfde naar je soep…

After this video you will never look at your soup the same again …

 

‘Wrapped’ is een animatiefilm over de cirkel van het leven. De film is gebruikt als testfilm zowel voor sound designers als voor componisten voor het BIFSC: Berlin International Film Scoring Competition. De stijl van de muziek varieert van mysterieus tot bombastisch en dreigend tot ontspannend.

‘Wrapped’ is an animated film about the circle of life. The film was used as a test film for both sound designers and composers for the BIFSC: Berlin International Film Scoring Competition. The style of music varies from mysterious to bombastic and threatening to relaxing.

 

‘Wishful thinking’ is een film over de bejaarde hoofdpersoon Walter die een heel bijzondere ervaring heeft. De stijl van de muziek herbergt vragende elementen, is soms dreigend en varieert daartussen van romantisch tot verdrietig.

‘Wishful thinking’ is a film about the elderly protagonist Walter who has a very special experience. The style of the music contains questioning elements, is sometimes threatening and varies from romantic to sad.

 

Liefdesverklaring uit de film ‘Theory of Everything’ over het leven van de briljante natuurkundige Steven Hawking. Origineel zit hier geen muziek bij, wat mij gelegenheid gaf om er romantische muziek bij te componeren.

Love statement from the movie ‘Theory of Everything’ about the life of the brilliant physicist Steven Hawking. Originally there is no music here, which gave me the opportunity to compose some romantic music.

 

‘Eagles and Grasslands’ is een gedeelte uit een BBC Documentaire van David Attenborough, waarvoor ik -als oefening- de muziek heb geschreven. De stijl is rustig orkestraal, met in het 2e gedeelte Afrikaanse muziek.

‘Eagles and Grasslands’ is a part of a BBC Documentary by David Attenborough, for which I have written the music as an exercise. The style is quietly orchestral, with African music in the second part.